Books

Jaskra (Polish)

qty21

Przedmowa

1. Wprowadzenie

1.1. Cel ksiazki
1.2. Co to jest jaskra?
1.3. Co to jest uszkodzenie jaskrowe?
1.4. Jakie sa konsekwencje uszkodzenia jaskrowego?
1.5. Jak czesto wystepuje jaskra?

2. Uszkodzenie jaskrowe
2.1. Fenomenologia uszkodzenia jaskrowego

 • 2.1.1. Utrata wlókien nerwowych w jaskrze
 • 2.1.2. Jaskrowa utrata tkanek
 • 2.1.3. Ubytek funkcjonalny w jaskrze

2.2. Jak powstaje uszkodzenie jaskrowe?

 • 2.2.1. Problem przyczynowosci
 • 2.2.2. Znaczenie cisnienia wewnatrzgalkowego
 • 2.2.3. Znaczenie perfuzji ocznej

3. Klasyfikacja róznych typów jaskry
3.1. Jaskra wrodzona
3.2. Jaskra dziecieca
3.3. Jaskra mlodziencza
3.4. Jaskra pierwotna otwartego kata (JPOK)

 • 3.4.1. JPOK z wysokim cisnieniem wewnatrzgalkowym
 • 3.4.2. JPOK z prawidlowym cisnieniem wewnatrzgalkowym
 • 3.4.3 JPOK bez widocznego uszkodzenia jaskrowego

3.5 Jaskra pierwotna zamknietego kata

 • 3.5.1. Ostra jaskra zamknietego kata 
  • 3.5.1.1. Mechanizm bloku zrenicznego
  • 3.5.1.2. Mechanizm plaskiej teczówki
 • 3.5.2. Jaskra okresowo zamykajacego sie kata
 • 3.5.3. Jaskra przewlekla zamknietego kata
 • 3.5.4. Jaskra z bloku rzeskow

3.6. Jaskra wtórna

 • 3.6.1. Jaskra wtórna otwartego kata
  • 3.6.1.1. Jaskra w przebiegu zespolu rzekomego zluszczania
  • 3.6.1.2. Jaskra w zespole rozproszenia barwnika 
  • 3.6.1.3. Dodatkowe przyczyny
 • 3.6.2. Jaskra wtórna zamknietego kata

4. Czynniki ryzyka
4.1. Glówne czynniki ryzyka dla zwiekszonego cisnienia wewnatrzgalkowego

 • 4.1.1. Wiek
 • 4.1.2. Wystepowanie rodzinne
 • 4.1.3. Rasa
 • 4.1.4. Plec
 • 4.1.5. Stwardnienie tetnic
 • 4.1.6. Daleko- i krótkowzrocznosc

4.2. Czynniki ryzyka uszkodzenia jaskrowego

 • 4.2.1. Cisnienie wewnatrzgalkowe
 • 4.2.2. Wiek
 • 4.2.3. Wywiad rodzinny
 • 4.2.4. Rasa
 • 4.2.5. Plec
 • 4.2.6. Daleko- i krótkowzrocznosc
 • 4.2.7. Problemy krazeniowe
 • 4.2.8. Cukrzyca
 • 4.2.9. Wyglad tarczy nerwu wzrokowego
 • 4.2.10. Czynniki dodatkowe

5. Patogeneza uszkodzenia jaskrowego
5.1. Apoptoza - „zaprogramowana smierc komórki”

 • 5.1.1. Komórki w dialogu
 • 5.1.2. Przyczyny apoptozy

5.2. Znaczenie perfuzji ocznej

 • 5.2.1. Rola dysregulacji naczyniowej
 • 5.2.2. Rola cisnienia wewnatrzgalkowego
 • 5.2.3. Rola cisnienia tetniczego krwi
 • 5.2.4. Czynniki dodatkowe

5.3. Uszkodzenie reperfuzji
5.4. Koncepcja patogenezy

6. Diagnozowanie jaskry
6.1. Jakie objawy sa zauwazalne przez pacjenta?
6.2. Kiedy z skonsultowac sie powinno okulista?
6.3. Badanie okulistyczne

 • 6.3.1. Rutynowe badanie oczu
 • 6.3.2. Pomiar cisnienia wewnatrzgalkowego
 • 6.3.3. Badanie kata komory przedniej
 • 6.3.4. Ocena tarczy nerwu wzrokowego

6.4. Dokumentacja tarczy nerwu wzrokowego i warstwy wlókien nerwowych

 • 6.4.1. Fotografia tarczy nerwu wzrokowego
 • 6.4.2. Laserowa tomografia skaningowa
 • 6.4.3. Pomiar gruboœci warstwy wlókien nerwowych

6.5. Badanie pola widzenia
6.6. Ocena ocznej perfuzji

 • 6.6.1. Pomiary cisnienia krwi
 • 6.6.2. Mikroskopia kapilarna
 • 6.6.3. Kolorowa ultrasonografia dopplerowska
 • 6.6.4. Pomiar temperatury

6.7. Badania specjalne

 • 6.7.1. Adaptacja do ciemnosci
 • 6.7.2. Widzenie barw
 • 6.7.3. Czulosc na kontrast
 • 6.7.4. Olsnienie
 • 6.7.5. ERG
 • 6.7.6. VEP

6.8. Badania biochemiczne krwi

7. Terapia
7.1. Uwagi ogólne odnoœnie mozliwosci leczenia

 • 7.1.1. Unikanie czynników ryzyka
 • 7.1.2. Zakres leczenia
 • 7.1.3. Leczenie jaskry a jakosc zycia
 • 7.1.4. Cele leczenia

7.2. Leki obnizajace cisnienia wewnatrzgalkowe

 • 7.2.1. Leki parasympatykomimetyczne/ cholinergiczne 
  • 7.2.1.1. Pilokarpina 
  • 7.2.1.2. Aceklidyna 
  • 7.2.1.3. Karbachol 
 • 7.2.2. Leki sympatykomimetyczne 
  • 7.2.2.1. Epinefryna (adrenalina) 
  • 7.2.2.2. Dipiwefryna 
  • 7.2.2.3. Klonidyna
  • 7.2.2.4. Apraklonidyna 
  • 7.2.2.5. Brymonidyna
 • 7.2.3. Leki sympatykolityczne 
  • 7.2.3.1. Tymolol 
  • 7.2.3.2. Betaksolol 
  • 7.2.3.3. Lewobunolol 
  • 7.2.3.4. Karteolol 
  • 7.2.3.5. Metypranolol
 • 7.2.4. Inhibitory anhydrazy weglanowej
  • 7.2.4.1. Acetazolamid 
  • 7.2.4.2. Metazolamid 
  • 7.2.4.3. Dichlorfenamid 
  • 7.2.4.4. Dorzolamid 
  • 7.2.4.5. Brynzolamid
 • 7.2.5. Analogi prostaglandyn
  • 7.2.5.1. Latanoprost 
  • 7.2.5.2. Trawoprost 
  • 7.2.5.3. Bimatoprost
 • 7.2.6. Dokozanoidy 
  • 7.2.6.1. Unoproston
 • 7.2.7. Leki osmotyczne
 • 7.2.8. Terapia laczona

7.3. Leczenie laserowe obnizajace cisnienie wewnatrzgalkowe

 • 7.3.1. Irydotomia laserowa
 • 7.3.2. Trabekuloplastyka laserowa
 • 7.3.3. Cyklofotokoagulacja przeztwardówkowa

7.4. Zabiegi operacyjne obnizajace ciœnienie wewnatrzgalkowe

 • 7.4.1. Aspekty ogólne
 • 7.4.2. Znieczulenie
 • 7.4.3. Zabieg operacyjny
 • 7.4.4. Leczenie pooperacyjne
 • 7.4.5. Inne operacje obnizajace ciœnienie wewnatrzgalkowe
 • 7.4.6. Operacje laczone zacma/jaskra

7.5. Zwikszanie perfuzji ocznej

 • 7.5.1. Leczenie niskiego ciœnienia tetniczego krwi
 • 7.5.2. Leczenie skurczów naczyniowych

7.6. Alternatywne formy leczenia

 • 7.6.1. Trening autogenny
 • 7.6.2. Akupunktura
 • 7.6.3. Homeopatia
 • 7.6.4. Medycyna antropozoficzna
 • 7.6.5. Cwiczenia oczu
 • 7.6.6. Leczenie dieta
 • 7.6.7. Fitoterapia

8. Zycie z jaskra
8.1. Styl zycia i odzywianie
8.2. Czas wolny i sporty
8.3. Soczewki kontaktowe
8.4. Ciaza i karmienie

Rozdzialy dodatkowe

S1. Anatomia i fizjologia ukladu wzrokowego
S2. Rozwój oka
S3. Genetyka
S4. Uklad optyczny oka
S5. Zacma
S6. Stwardnienie tetnic
S7. Cukrzyca
S8. Dysregulacja naczyniowa
S9. Zwyrodnienie plamki zwiazane z wiekiem
S10. Badanie pola widzenia
S11. Pomiary perfuzji
S12. Oczna farmakoterapia (leki oczne)
S13. Jak dziala laser?

Dodatki
A1. Slownik terminow
A2. Katalog leków
A3. Literatura uzupelniajaca
A4. Informacje dla osób z uszkodzonym wzrokiem
A5. Okulistyka w krajach rozwijajacych sie
A6. Podziekowania

Indeks

CHF 20.00

Go back